Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2207498 obálek a 557873 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Integrace žáků-cizinců v širším kontextu

Autor: Yvona Kostelecká, David Hána, Jiří Hasman
ISBN: 9788072908967
NKP-CNB: cnb002904919
OKCZID: 127755737

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOSTELECKÁ, Yvona, David HÁNA a Jiří HASMAN. Integrace žáků-cizinců v širším kontextu. V Praze: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2017, 198 s. ISBN 978-80-7290-896-7.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.238.4...)