Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2326133 obálek a 586937 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vázaný a nevázaný vzor písma v českých školách

Autor: Olga Kučerová, Anna Kucharská
ISBN: 9788072909698
NKP-CNB: cnb003080894
OKCZID: 128035142

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUČEROVÁ, Olga. Vázaný a nevázaný vzor písma v českých školách. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2018. 216 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.239.56...)