Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2615024 obálek a 781067 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Arabesky: Povídky malostranskéAutor: Neruda, Jan, Vaněk, Václav, Mravcová, Marie a Neruda, Jan
Rok: 2012
ISBN: 9788072946075
NKP-CNB: cnb002462587
OCLC Number: (OCoLC)855464498
OKCZID: 112095211

Citace (dle ČSN ISO 690):
NERUDA, Jan. Arabesky: Povídky malostranské. V České knižnici vyd. 1. Brno: Host, 2012. 509 s. Česká knižnice.

Hodnocení: 3.5 / 5 (13 hlasů)


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Arabesky (1864) představují sbírku beletristických próz, v nichž do popředí nevstupuje děj, ale jednotlivé postavy a jejich charakteristické rysy. Vypráví o osudech vyděděnců ze středních a nejnižších společenských vrstev a realisticky zobrazuje tehdejší mezilidské vztahy a sociální poměry. Příběhy zobrazují i autorův ironický postoj ke konvencím a umožňují rozvinout základní protiklad mezi afektovaným vnějškem lidí a jejich vnitřní prázdnotou. Co bylo pokládáno za vznešené, odhaluje Neruda jako groteskní, zatímco svět prózy povyšuje do roviny dramatického osudu. Povídky malostranské (1878) jsou na jedné straně prodchnuty láskou a úctou k prostým lidem či hlubokým soucitem s chudými, slabými a stále ponižovanými obyvateli nuzných malostranských příbytků, na druhé jsou však odsouzením nadutých a bezcitných maloměšťáků, kteří je ponižují. Kniha je jedinečná nejen uměleckou bravurou, ale hlavně hlubokým pochopením pro nelehký osud drobných figurek svérázné pražské čtvrti, v níž Neruda dlouhá léta žil a jejíž neopakovatelnou atmosféru vykreslil s mistrovskou přesvědčivostí.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz
Československá bibliografická databáze
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)