Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2264656 obálek a 570600 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny politického myšlení II/1

ISBN: 9788072981694
OKCZID: 128311977

Citace (dle ČSN ISO 690):
HEROLD, Vilém, ed., MÜLLER, Ivan, ed. a HAVLÍČEK, Aleš, ed. Dějiny politického myšlení. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2011. 647 s.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.208.73...)