Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2091267 obálek a 514702 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Metafyzika A

Rok: 2015
ISBN: 9788072982097
NKP-CNB: cnb002750160
OKCZID: 122389540

Citace (dle ČSN ISO 690):
ARISTOTELÉS. Metafyzika. Vydání první. Přeložil Filip KARFÍK. Praha: OIKOYMENH, 2015-. Oikúmené. Malá řada, svazek 17. ISBN 978-80-7298-209-7.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Metafyzika A je úvodní knihou souboru Aristotelových spisů věnovaných otázkám první filosofie. Aristotelés zde definuje filosofii jako vědu o prvních počátcích a příčinách. Na pozadí své vlastní nauky o příčinách podává přehled názorů svých předchůdců od Thaléta přes pythagorejce až po Platóna a podrobuje je kritice. Nový český překlad F. Karfíka.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.206.12...)