Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2326133 obálek a 586937 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nietzscheho výrok "Bůh je mrtev"

Autor: Heidegger, Martin
Rok: 2020
ISBN: 9788072983995
NKP-CNB: abd001-002382126
OKCZID: 128422454

Citace (dle ČSN ISO 690):
HEIDEGGER, Martin. Nietzscheho výrok "Bůh je mrtev". Překlad Petra MAŤOVÁ, překlad Ivan CHVATÍK. První vydání. Praha: OIKOYMENH, 2020. 55 stran. Knihovna novověké tradice a současnosti, svazek 99.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.239.56...)