Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2325529 obálek a 586750 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Panství a spása

Rok: 2012
ISBN: 9788072984329
NKP-CNB: cnb002379671
OCLC Number: (OCoLC)817047751
OKCZID: 111463068

Citace (dle ČSN ISO 690):
ASSMANN, Jan. Panství a spása: politická theologie ve starověkém Egyptě, Izraeli a Evropě. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2012, 335 s. Oikúmené, sv. 161. ISBN 978-80-7298-432-9.


Anotace

 

Autor zde shrnuje výtěžky svých studií ke staroegyptským, staro­izraelským a evropským představám o politickém řádu. Soustřeďuje se přitom na proměnlivé vztahy mezi politickým společenstvím a náboženskými soustavami, přičemž rozlišuje dva aspekty politické theologie. První se týká theologických implikací politických pojmů a představ, druhý politických implikací, theologických pojmů a koncepcí. Autor zdůrazňuje, že často vyzdvihovaný proces sekularizace theologických pojmů má i svůj protějšek a že některé centrální theologické pojmy jsou theologizovanými pojmy politickými. Po podrobné a bohatě členěné analýze egyptských a izraelských náboženských a politických soustav a jejich vzájemných vztahů je v závěru věnována rozsáhlá studie postavě Mojžíše.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz
Zboží.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (18.204.227...)