Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2414477 obálek a 660901 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sny křesťanských proroků

ISBN: 9788072985098
NKP-CNB: cnb003020936
OKCZID: 127985090

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠEDINA, Miroslav. Sny křesťanských proroků: svět jako vůle a představa v Órigenově polemice s Kelsem. První vydání. Praha: OIKOYMENH, 2018. 281 stran. Oikúmené, svazek 194.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.231.230...)