Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2541481 obálek a 736476 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Přirozené právo a dějinyAutor: Leo Strauss, Michal Mocek
ISBN: 9788072985715
OKCZID: 128759716

Citace (dle ČSN ISO 690):
STRAUSS, Leo. Přirozené právo a dějiny. Překlad Michal MOCEK. Vydání první. Praha: Oikoymenh, 2020. 315 stran. Knihovna politického myšlení, svazek 11.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.215.79...)