Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647464 obálek a 797615 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Křestní katecheze : latinsko-české vydáníAutor: Ambrož, David Vopřada, Ambrož, Ambrož, Ambrož, Ambrož, Ambrož, Ambrož
Rok: 2021
ISBN: 9788072985869
NKP-CNB: cnb003345709
OCLC Number: (OCoLC)1284973313
OKCZID: 128622527

Citace (dle ČSN ISO 690):
Křestní katecheze: latinsko-české vydání. První vydání. Praha: OIKOYMENH, 2021. 347 stran. Knihovna raně křesťanské tradice, svazek XXIX.


Anotace

 

Svazek přináší text tří Ambrožových spisů spojených s křesťanskou iniciací – Výklad vyznání víry, O svátostech a O tajemstvích. Uvažování o smyslu a podobě bohoslužby, liturgie, vhled do pozdně antické theologie.Ty neseznamují čtenáře pouze s antickou podobou obřadu předání křestního vyznání, jednotlivých křestních obřadů a prvního slavení eucharistie pokřtěnými, ale kladou si rovněž za cíl uvést posluchače do smyslu, proč právě tyto svátosti spojují věřícího s tajemstvím Krista, a otevírají mu tak cestu ke spáse. Současně se jedná o význačnou ukázku Ambrožovy alegorické exegeze, kterou v těchto svých mystagogických spisech aplikuje mnohovrstevnatě jak na biblický text, tak na liturgický obřad.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury