Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2634505 obálek a 790422 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Bruno, aneb, O božském a přírodním principu věcí : rozhovorAutor: Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Petr Babka
ISBN: 9788072985944
NKP-CNB: cnb003399650
OKCZID: 128798950

Citace (dle ČSN ISO 690):
SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von. Bruno, aneb, O božském a přírodním principu věcí: rozhovor. Překlad Petr BABKA. Vydání první. Praha: OIKOYMENH, 2021. 127 stran. Knihovna novověké tradice a současnosti, svazek 112.


Anotace

 

Autor se v těchto spisech zabývá problematikou poznání v kontextu božského a přírodního principu věcí.Bruno, spis z roku 1802, zvláště ve spojení s traktátovým dopisem Fichtemu, více než jiné texty poskytuje čtenáři možnost pocítit hloubku, a zejména upřímnost vysoké spekulace, kterou Schelling (jakož i Fichte) prožíval jako cestu ke skutečné pravdě.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury