Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2912296 obálek a 880764 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Struktura vědeckých revolucíAutor: Thomas S. Kuhn, Libor Benda
ISBN: 9788072986002
NKP-CNB: cnb003368362
OKCZID: 128941024

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUHN, Thomas S. Struktura vědeckých revolucí. Překlad Libor BENDA. Druhé vydání, v tomto překladu první. Praha: OIKOYMENH, 2022. 253 stran. Knihovna novověké tradice a současnosti, svazek 110.


Anotace

 

Význačný filozof vytváří nový obsah pojmu věda, který je odlišný od tradičních náplní výzkumných činností.Věda je strukturou fakt, teorií a metod v momentálně platných textech. Vědecký vývoj představuje proces, jenž neustále rozšiřuje rozsah poznání a znalostí. Vědecká revoluce tento poklidný vývoj výzkumných činností zásadně mění, neboť zavrhuje dosud uznávanou teorii a vytváří zcela novou koncepci. Dosavadní vědecká paradigmata ztrácí svoji nadvládu a jsou nahrazena novými. Etapa revoluční změny je ukončena všeobecným uznáním nové koncepce, čímž začíná další poklidné období vědeckého výzkumu. Tento proces je nekonečný... Základní práce jednoho z nejvýznamnějších historiků a teoretiků vědy.

Zdroj anotace: Národní knihovna České republikyPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury