Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2114803 obálek a 524832 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století

Autor: Randák, Jan
Rok: 2008
ISBN: 9788073082291
NKP-CNB: cnb001829103
OCLC Number: (OCoLC)316299767
OKCZID: 110529030

Citace (dle ČSN ISO 690):
RANDÁK, Jan, ed. a KOURA, Petr, ed. Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století: výběr z příspěvků ze stejnojmenné konference, která proběhla ve dnech 25.-27. října 2006 [v Praze]. 1. vyd. V Praze: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy :, Dokořán, 2008. 446 s. Bod.
Zdroj:


Anotace

 

Téma zbabělosti a hrdinství musí logicky pracovat s velmi jemnými a mnohdy neuchopitelnými esencemi, jako jsou psychologie osobnosti, svědomí či dokonce víra. A právě schopnost překročit hranice své existence a doslova nasadit svůj život za něco mnohdy tak abstraktního, jako je ideál demokracie či svobody, je skutečným tajemstvím, do kterého se historická věda pokouší nahlédnout pečlivým zpracováním konkrétních osudů a jejich zařazením do kontextu doby, společnosti či konkrétních dramatických událostí. Zároveň nelze opomíjet ani hrdinství každodenního nasazení ve jménu těchto ideálů, aniž by se osudy aktérů historických událostí musely nutně odvíjet v dramatických turbulencích doby na hraně života a smrti.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.239.172...)