Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2157932 obálek a 530605 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jazyková situace v Tuvě: pokus o sociolingvistickou studii

Autor: Štiková, Marcela, Univerzita Karlova
Rok: 2009
ISBN: 9788073083168
NKP-CNB: cnb002108388
OCLC Number: (OCoLC)655157836
OKCZID: 110625495

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠTIKOVÁ, Marcela. Jazyková situace v Tuvě: pokus o sociolingvistickou studii. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009, 145 s. ISBN 978-80-7308-316-8.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.238.190...)