Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2171247 obálek a 536592 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sons of the sun

Autor: VERNER, Miroslav
ISBN: 9788073085414
NKP-CNB: boa001-mzk01001463161
OKCZID: 116570572

Citace (dle ČSN ISO 690):
VERNER, Miroslav. Sons of the Sun: rise and decline of the Fifth Dynasty. Vyd. 1. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts, 2014, 306 s. ISBN 978-80-7308-541-4.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.205.109...)