Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2445996 obálek a 683680 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vlivní muži pražských předměstí

ISBN: 9788073086763
OKCZID: 127724604

Citace (dle ČSN ISO 690):
VOBOŘIL, Jan. Vlivní muži pražských předměstí: komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861-1914. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017, 376 s. Fontes, 19. svazek. ISBN 978-80-7308-676-3.


Anotace

 

Karlín a Libeň představovaly od 60. let 19. století do první světové války dva typy předměstských obcí (městský a vesnický), které měly odlišnou dynamiku růstu a odlišný charakter komunálních elit.Na přelomu 19. a 20. století patřily Karlín a Libeň k velkým průmyslovým předměstím Prahy s významným podílem strojíren. Práce rozebírá specifika obou obcí, jejich urbanistický i demokratický vývoj, budování identity v sousedství velkoměsta, volební boj i vývoj komunální politiky. Další kapitoly jsou věnovány životnímu stylu obcí, obecnímu hospodaření a jednání o spojení s Prahou.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (35.172.217...)