Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2448484 obálek a 685099 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ze světa podnikání do světa plánované distribuce

Rok: 2017
ISBN: 9788073087050
NKP-CNB: cnb002899846
OKCZID: 127753465

Citace (dle ČSN ISO 690):
SLAVÍČEK, Jan. Ze světa podnikání do světa plánované distribuce: proměny spotřebního družstevnictví v letech 1945-1956 na příkladu severních Čech. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. 393 stran. Fontes, 21. svazek.


Anotace

 

Kniha se zabývá proměnami obsahu, forem a rolí českého spotřebního družstevnictví v letech 1945-1956.Tuto problematiku tematizuje do čtyř zkoumaných okruhů (územně-organizační struktura, role družstev v československé ekonomice, vztahy s komunistickou stranou, hospodářská činnost družstev). Ty tvoří předpoklad proměny spotřebních družstev z autonomních podnikatelských subjektů v podřízené články státem organizované distribuce.

Zdroj anotace: Městská knihovna v Praze



Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.238.204...)