Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2611824 obálek a 777537 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Muslimové, a ne mohamedáni! : ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878-1918Autor: Mihad Mujanović
ISBN: 9788073087661
OKCZID: 127900161

Citace (dle ČSN ISO 690):
MUJANOVIĆ, Mihad. Muslimové, a ne mohamedáni!: ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878-1918. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018. 245 stran. Fontes, 25. svazek.


Anotace

 

Kniha se zabývá proměnami muslimské pospolitosti (dnešních Bosňáků) v Bosně a Hercegovině za rakousko-uherské okupace mezi lety 1878 a 1918.V kontextu utváření moderních středoevropských a balkánských národů je blíže rozebrán politický, společenský a demografický vývoj komunity, včetně rozvoje spolkového života a náboženských, kulturních a vzdělávacích institucí.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)