Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2288231 obálek a 577082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Příběh zapomenuté univerzity

ISBN: 9788073089214
NKP-CNB: cnb003116363
OKCZID: 128129854

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOLEČKOVÁ, Marta Edith. Příběh zapomenuté univerzity: Universita 17. listopadu (1961-1974) a její místo v československém vzdělávacím systému a společnosti. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. 202 stran. Fontes, 26. svazek.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.238.36...)
 
 
 

Seznam literatury