Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2200105 obálek a 554569 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Podoby skazu : k jedné linii moderní prozaické tvorby

Autor: Hana Kosáková
Rok: 2019
ISBN: 9788073089382
NKP-CNB: cnb003157346
OKCZID: 128267115

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOSÁKOVÁ, Hana. Podoby skazu: k jedné linii moderní prozaické tvorby. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. 234 stran. Mnemosyne, 21. svazek.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.237.71...)