Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197345 obálek a 553383 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Cizí jazyky a specifické poruchy učení

Rok: 2006
ISBN: 9788073110222
NKP-CNB: cnb001644758
OCLC Number: (OCoLC)85526987
OKCZID: 110284452

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZELINKOVÁ, Olga. Cizí jazyky a specifické poruchy učení. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2005 [i.e. 2006], 167 s. ISBN 80-7311-022-9.


Anotace

 

Projevy specifických poruch učení (zejména dyslexie) významně ztěžují osvojení cizího jazyka, přičemž hlavní překážkou není pouze neschopnost číst a psát, ale nedostatečný rozvoj poznávacích procesů a v souvislosti s nimi se rozvíjející problémy emocionální. Přesto lze na základě diagnostiky, rodinné anamnézy a osobnostních faktorů vytvořit optimální metodu, díky níž dítě dosáhne hlavního cíle - komunikativní kompetence. Obsah výuky je tedy dán individuálním vzdělávacím plánem vycházejícím z rámcového vzdělávacího programu a vzdělávacího programu školy. Autorka uvádí konkrétní příklady a reedukační postupy osvojování vědomostí a dovedností na modelu výuky německého jazyka a zdůrazňuje základní předpoklad úspěchu: motivace dítěte, klid a pohoda při práci.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Československá bibliografická databáze
Zboží.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (75.101.220...)