Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2414477 obálek a 660901 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sociologie v kostce

Autor: Sekot, Aleš
Rok: 2006
ISBN: 9788073151263
NKP-CNB: cnb001684677
OCLC Number: (OCoLC)124088620
OKCZID: 110005757
Vydání: 3., rozš. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce. 3., rozš. vyd. Brno: Paido, 2006, 258 s. ISBN 80-7315-126-X.

Hodnocení: 4.0 / 5 (2 hlasů)


Anotace

 

Publikace si klade za cíl zmapovat důležité problémové okruhy obecné sociologie v kontextu základních pojmů a kategorií. Úvodem si kniha všímá vzniku a podstaty sociologie, prezentuje soudobé základní sociologické koncepce a upozorňuje na podstatné charakteristiky sociologického výzkumu. Diskusí pojmu kultura otevírá problematiku hodnot a přibližuje tím i otázky procesu socializace. Navazující kapitola o masové kultuře upozorňuje na tento nejednoznačně působící problematický fenomén. Téma sociální interakce si všímá zejména konsekvencí zaujímání sociálního statusu a sociálních rolí. Problematika sociálních skupin se soustřeďuje na její odlišující klasifikační znaky.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.84...)