Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2287686 obálek a 576897 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. = Education of pupils with special educational needs I.

Autor: Vítková, Marie
Rok: 2007
ISBN: 9788073151638
NKP-CNB: cnb001788649
OCLC Number: (OCoLC)236555640
OKCZID: 110264816

Citace (dle ČSN ISO 690):
VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. =: Education of pupils with special educational needs I. Brno: Paido, 2007, 354 s. ISBN 978-80-7315-163-8.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha
Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.239.33...)