Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889447 obálek a 872246 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pragmatismus a dekonstrukce v anglo-americké filozofiiAutor: Hroch, Jaroslav
Rok: 2010
ISBN: 9788073152055
NKP-CNB: cnb002158743
OCLC Number: (OCoLC)724294938
OKCZID: 110835177
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Pragmatismus a dekonstrukce v anglo-americké filozofii. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 328 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Tato kniha se zabývá vznikem, formováním a vývojem amerického pragmatismu, neopragmatismu a dekonstruktivního myšlení v širším filozofickém a historickém kontextu. V rámci tohoto tématu se zaměřuje na podstatné rysy hermeneutického myšlení, ve smyslu filozofické koncepce vycházející z přesvědčení o vzájemné souvislosti a propojenosti otázek smyslu lidského bytí, jazyka, rozumění a interpretace. Další část práce pojednává o vztahu hermeneutického myšlení k pragmatismu, a to v různých jeho vývojových momentech, včetně popisu vzniku a vývoje analytické filozofie. Zajímavým prvkem tohoto díla je napojení filozofických koncepcí na soudobá literární prostředí. V několika kapitolách se autoři zabývají především následujícími autory: Charles S. Pierce, William James, George Herbert Mead, John Dewey, Ian Hacking, Harold Bloom, Richard Rorty, Richard Schusterman.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)