Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672684 obálek a 807516 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Občanský zákoníkRok: 2007
ISBN: 9788073170592
OKCZID: 110254648
Vydání: 4., dopl. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Občanský zákoník. 4., dopl. vyd. Praha: Eurounion, 2007. 735 s.


Anotace

 

Čtvrté doplněné vydání publikace zahrnuje předpisy občanského práva hmotného (od minulého vydání bylo zapracováno 11 novel). Jednotlivá ustanovení občanského zákoníku doplňuje podrobný autorský výklad a rozsáhlý rozšířený výběr soudních rozhodnutí, která mohou pomoci uživateli v lepší orientaci v problematice.Součástí publikace je soubor souvisících zákonů a prováděcích předpisů k občanskému zákoníku.Všechny právní předpisy jsou publikovány ve znění platném k 1. 4. 2007.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)