Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2118211 obálek a 525017 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jistota x riziko

Rok: 2009
ISBN: 9788073188078
NKP-CNB: nkc20091867738
OCLC Number: 428366558
OKCZID: 110250633

Citace (dle ČSN ISO 690):
Jistota x riziko: konference Projektový management : odborná konference ..., 25.-26. března 2009 : sborník prezentací. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, 132 s. ISBN 978-80-7318-807-8.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.232.188...)