Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197353 obálek a 553383 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Člověk na Moravě v první polovině 20. století

Rok: 2006
ISBN: 9788073251055
NKP-CNB: cnb001703581
OCLC Number: (OCoLC)124090067
OKCZID: 110004505
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
FASORA, Lukáš, ed. Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2006. 503 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

 

V návaznosti na úspěšnou publikaci Člověk na Moravě 19.století vychází nyní její pokračování pod názvem Člověk na Moravě v první polovině 20.století. Jedná se o znovu reprezentativní soubor studií předních historiků i archivních pracovníků, jejiž biogramy zajímavých osobností působící na Moravě v době velkých společenských změn analyzují profesní a sociální vývoj těchto lidí. Na jejich příkladu se ale též zobrazují strukturální změny zemské společnosti v jejich rozličných vrstvách.Editorský kolektiv pod vedením profesora Jiřího Malíře se i tentokrát pokusil využít moderních metod sociálně-kulturní historie a prohloubit poznání života různých společenských skupin a sociálních typů.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Městská knihovna v Praze
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.234.223...)