Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180998 obálek a 541561 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Člověk na Moravě 19. století: Jiří Malíř

Rok: 2008
ISBN: 9788073251475
NKP-CNB: nkc20081807641
OCLC Number: 244814575
OKCZID: 110266013

Citace (dle ČSN ISO 690):
FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Člověk na Moravě 19. století. 2., opr. a dopl. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008, 519 s. ISBN 978-80-7325-147-5.
Zdroj:


Anotace

 

Reprezentativní soubor studií předních historiků a archivních pracovníků, který vychází v nové a doplněné verzi, představuje významné sociální typy a profese v procesu změn dlouhého devatenáctého století. Jednotlivého biogramy zajímavých osobností dodávají textům na čtivosti a umožňují analýzu překážek, které se stavěly do cesty profesnímu i sociálnímu růstu. Zvláštností a předností a předností sborníku je orientace na moravské osobnosti a reálie, přičemž vyniká srovnání mezi centrem a periférií a současně se ukazuje mnohovrstevnatost a pestrost každodenního života habsburské říše v jejím pozdním období. Na konkrétním zemském materiálu se otvírají středoevropské souvislosti a osudové přitažlivosti. V jednotlivých článcích se odkrývá svět konkrétních jednotlivců, ovlivňovaný emancipací ...

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Zboží.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.200.222...)