Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2326133 obálek a 586937 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pevnost Evropa

Autor: Monika Gabriela Bartoszewicz
ISBN: 9788073255091
NKP-CNB: cbd007-000269185
OKCZID: 128500402

Citace (dle ČSN ISO 690):
BARTOSZEWICZ, Monika Gabriela. Pevnost Evropa. Překlad Jan BARON. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury :, Masarykova univerzita, 2020. 246 stran. Politologická řada, svazek č. 79.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.239.56...)