Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2171208 obálek a 536591 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Autonomie ve stáří : strategie jejího zachování

Rok: 2004
ISBN: 9788073260262
NKP-CNB: cnb001533968
OCLC Number: (OCoLC)85144654
OKCZID: 110002539
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
SÝKOROVÁ, Dana, ed. a CHYTIL, Oldřich, ed. Autonomie ve stáří: strategie jejího zachování. Vyd. 1. V Ostravě :, V Boskovicích: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta ;, Albert, 2004. 323 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Dvacet sedm příspěvků českých, slovenských a polských badatelů pojednává o sociálních důsledcích stárnutí a stáří, o vztahu společnosti k seniorům a o způsobech zvyšování kvality jejich života (sociální pomoc, vzdělávací programy atd.). Vedle demografických studií obsahuje sborník i popisy zkušeností pracovníků sociální péče a několik lékařských studií (např. o validační terapii při poruchách s orientací). - Studie jsou psány česky nebo slovensky; pouze dva příspěvky polských vědců jsou v angličtině. Všechny studie jsou doplněny přehledem literatury.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czPřidat čtenářskou recenzi

Od: (3.236.97...)