Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180435 obálek a 541244 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Linie štěpení v České republice. Komparace národní úrovně s příkladem konkrétní lokality

Autor: Novák, Miroslav, Vlachová, Klára
Rok: 2001
ISBN: 9788073300029
NKP-CNB: cnb001111699
OKCZID: 110311893

Citace (dle ČSN ISO 690):
NOVÁK, Miroslav a Klára PLECITÁ. Linie štěpení v České republice: komparace národní úrovně s příkladem konkrétní lokality. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2001, 30 s. Sociological papers, 01:8. ISBN 80-7330-002-8.
Zdroj:


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.204.55...)