Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2439474 obálek a 680140 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Teoretická východiska a zkušenosti výzkumu nových českých elit

Autor: Gatnar, Lumír a Konvička, Libor
Rok: 2002
ISBN: 9788073300166
NKP-CNB: cnb001201052
OCLC Number: (OCoLC)53273759
OKCZID: 110308353

Citace (dle ČSN ISO 690):
Teoretická východiska a zkušenost výzkumu nových českých elit: sborník ze semináře k výzkumnému projektu. Editor Lumír GATNAR. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2002, 84 s. ISBN 80-7330-016-8.


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.237.2...)