Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2173540 obálek a 537624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Strukturální determinace růstu nerovností: strukturální reformy a dostupnost vysokoškolského vzdělání v České republice

Autor: Matějů, Petr, Simonová, Natalie, Řeháková, Blanka
Rok: 2003
ISBN: 9788073300227
NKP-CNB: cnb001296782
OCLC Number: (OCoLC)63193584
OKCZID: 110308476

Citace (dle ČSN ISO 690):
MATĚJŮ, Petr, Natalie SIMONOVÁ a Blanka ŘEHÁKOVÁ. Strukturální determinace růstu nerovností: strukturální reformy a dostupnost vysokoškolského vzdělání v České republice. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003, 49 s. S
Zdroj:


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.226.97...)