Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2462916 obálek a 691997 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mezinárodní výzkum násilí na ženách - Česká republika/2003 : příspěvek k sociologickému zkoumání násilí v rodině

Rok: c2004
ISBN: 9788073300548
NKP-CNB: cnb001571403
OCLC Number: (OCoLC)83977913
OKCZID: 110280353
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Mezinárodní výzkum násilí na ženách - Česká republika/2003: příspěvek k sociologickému zkoumání násilí v rodině. 1. vyd. Editor Simona PIKÁLKOVÁ. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, c2004, 152 s. Sociologické studie =, Sociologi


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Práce se v hlavní části zabývá výsledky rozsáhlého Mezinárodního výzkumu násilí na ženách (International Violence Against Women Survey, IVAWS) v České republice, dotýká se však i širších souvislostí problematiky násilí v rodině a násilí v partnerských vztazích. První část se věnuje některým obecným sociologickým aspektům násilí v rodině: definicím, metodologickým přístupům a zdrojům dat, dosavadním zkušenostem ze zahraničních výzkumů, především však přináší přehled sociologických teorií, které se pokoušejí o vysvětlení vzniku a rozvoje násilí v rodině, a to s věnováním prostoru zejména feministickým teoriím a genderové perspektivě tvořící širší kontext k dané problematice. Do první části se řadí i kapitola zabývající se historií výzkumů násilí v rodině v České republice. Druhá část publikace je věnována výsledkům Mezinárodního výzkumu násilí na ženách, jehož se Česká republika zúčastnila jako jedna z cca 20 zemí světa, a který u nás proběhl v květnu až červnu 2003. Jednotlivé kapitoly se týkají incidence a frekvence aktů fyzického a sexuálního násilí na ženách v partnerských vztazích a mimo ně, typického profilu násilného incidentu v podobě „partnerské“ a „ne-partnerské“, subjektivního vnímání a hodnocení násilných útoků očima obětí. Poměrně rozsáhlá část je věnována spolupráci s policií a spokojenosti s její prací. Samostatnou kapitolu pak tvoří psychické násilí ze strany partnerů a související aspekty. V závěrečné části jsou analyzovány faktory zvyšující, resp. snižující riziko viktimizace žen, a to jak charakteristiky samotných žen, tak jejich partnerů. Součástí zhodnocení výsledků výzkumu je i kvalitativní rozbor několika volných otázek pro oběti násilí zařazených na závěr dotazníku.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (52.205.167...)