Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2159190 obálek a 531124 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Soudržnost společnosti z pohledu české veřejnosti

Autor: Tuček, Milan, Bayer, Ivo
Rok: 2006
ISBN: 9788073301101
NKP-CNB: cnb001702705
OCLC Number: (OCoLC)236550454
OKCZID: 110264725

Citace (dle ČSN ISO 690):
TUČEK, Milan. Soudržnost společnosti z pohledu české veřejnosti. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, 189 s. Sociologické studie =, Sociological studies, 06:12. ISBN 80-7330-110-5.
Zdroj:


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.172...)