Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2260911 obálek a 569624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pr�ce, hodnoty, blahobyt : �esk� re�lie v evropsk�m kontextu

Autor: Ji�� Ve�ern�k
ISBN: 9788073302955
OKCZID: 127640792

Citace (dle ČSN ISO 690):
Práce, hodnoty, blahobyt: české reálie v evropském kontextu. Vydání první. Editor Jiří VEČERNÍK. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016, 415 s. ISBN 978-80-7330-295-5.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.239.233...)