Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2611824 obálek a 777537 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Genderové nerovnosti v odměňování : problém nás všechAutor: Alena Křížková, Romana Marková Volejníčková, Marta Vohlídalová
ISBN: 9788073303297
OKCZID: 128017850

Citace (dle ČSN ISO 690):
KŘÍŽKOVÁ, Alena. Genderové nerovnosti v odměňování: problém nás všech. Vydání první. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2018. 198 stran.


Anotace

 

Příčiny genderové nerovnosti v odměňování a možnosti řešení tohoto problému.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)