Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1938996 obálek a 481987 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Genderové nerovnosti v odměňování : problém nás všech

Autor: Alena Křížková, Romana Marková Volejníčková, Marta Vohlídalová
ISBN: 9788073303297
OKCZID: 128017850

Citace (dle ČSN ISO 690):
KŘÍŽKOVÁ, Alena. Genderové nerovnosti v odměňování: problém nás všech. Vydání první. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2018. 198 stran.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.209.104...)