Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920505 obálek a 884738 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sociální stát, nerovnost, politika : postoje české veřejnosti k sociálnímu státu v letech 1996 až 2016Autor: Lukáš Linek, Ivan Petrúšek, Kristýna Bašná
ISBN: 9788073303631
NKP-CNB: cba001-0984773
OKCZID: 128428987

Citace (dle ČSN ISO 690):
LINEK, Lukáš. Sociální stát, nerovnosti, politika: postoje české veřejnosti k sociálnímu státu v letech 1996 až 2016. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., 2020. 274 stran. Studie, 140. svazek.


Anotace

 

Tato monografie se věnuje obecným očekáváním a představám obyvatel České republiky ohledně sociálního státu od 90. let minulého století do roku 2016. Konkrétněji se zaměřuje na to, co si česká veřejnost myslí o rozsahu sociálního státu, výši sociálních výdajů, míře zdanění a jeho progresivitě a v neposlední řadě o redistribuci příjmů od bohatých k chudým. Díky tomu, že kniha analyzuje postoje českých občanů k sociálnímu státu v delší časové perspektivě, mohou autoři systematicky prozkoumat důležité teoretické otázky, které v této knize strukturují na pět hlavních výzkumných témat: 1. vývoj postojů k sociálnímu státu, 2. vývoj vztahu mezi socio-ekonomickým statusem a postoji k sociálnímu státu, 3. generační podmíněnost těchto postojů, 4. vývoj vztahu mezi postoji k sociálnímu státu a volebním chováním a 5. vliv korupce a jejího vnímání na postoje k sociálnímu státu.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)