Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180435 obálek a 541244 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Obraz

Autor: Aumont, Jacques, Akademie múzických umění v Praze
Rok: 2005
ISBN: 9788073310455
NKP-CNB: cnb001632599
OCLC Number: (OCoLC)85165278
OKCZID: 110273535

Citace (dle ČSN ISO 690):
AUMONT, Jacques. Obraz. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2005. 327 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Po Dokumentárním filmu – jiné kinematografii Guy Gauthiera vychází v překladu Ladislava Šerého v edici Centra audiovizuálních studií FAMU kniha Jacquese Aumonta Obraz. Zahrnuje široké pole problematiky vizuality od základních zákonitostí optiky, přes fyziologii vnímání k problematice estetiky realistického a tzv. abstraktního malířství až k fotografii a filmu. Titul knihy by bylo možné si představit i jako Vše o obrazu, neboť shrnuje všechny možné manifestace obrazu ve vztahu k uměleckým disciplínám i vnímání obecně. Lze ji číst postupně od první do poslední kapitoly, ale také třeba napřeskáčku - díky své přehledné struktuře ideálně splňuje i parametry učebnice.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.228.11...)