Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2199801 obálek a 554569 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Obraz

Autor: Aumont, Jacques, Šerý, Ladislav
Rok: 2010
ISBN: 9788073311650
NKP-CNB: cnb002091295
OCLC Number: (OCoLC)664091241
OKCZID: 110549290

Citace (dle ČSN ISO 690):
AUMONT, Jacques. Obraz. Překlad Ladislav ŠERÝ. 2. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2010. 319 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Kniha předního francouzského odborníka na oblast vizuality a filmu shrnuje širokou problematiku fenoménu obrazu. Přehledně strukturovaný výklad je veden od fyziologických a psychosomatických aspektů vizuality přes antropologické zkoumání tohoto pole, zkoumání dispozitivu obrazu, pojednává specifika obrazu v umění a směřuje k otázkám sociologickým – k roli obrazů v umění naší civilizace dříve a dnes. Kniha představuje unikátní syntézu klíčových poznatků z této oblasti a je určena nejširší kulturní veřejnosti, zejména pak studentům a zájemcům o oblast vizuality.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.228.10...)