Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2261871 obálek a 569929 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Romové a cikáni - neznámí i známí : interdisciplinární pohled

Rok: 2008
ISBN: 9788073351199
NKP-CNB: cnb001835241
OCLC Number: (OCoLC)320212801
OKCZID: 110170382
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
JAKOUBEK, Marek, ed. a J. BUDILOVÁ, Lenka, ed. Romové a cikáni - neznámí i známí: interdisciplinární pohled. 1. vyd. Voznice: Leda, 2008. 342 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Tématem sborníku editorů Marka Jakoubka a Lenky Budilové Romové a Cikáni neznámí i známí (Interdisciplinární pohled) je „romská problematika“ ve velice širokém záběru. Vedle prací antropologických zde čtenář nalezne i studie z per sociologů, etnologů, historiků, lingvistů, romistů, demografů či politologů, a to jak zahraničních, tak tuzemských. Tematicky se tedy sborník dotýká celé řady oblastí: od (romské) identity a etnicity, přes výuku (romského) jazyka či otázky velikosti romské populace a jejího růstu v budoucnosti, až po problematiku soužití romské menšiny s majoritní společností v multikulturní perspektivě.Kromě odborníků je sborník určen také učitelům, státním úředníkům, studentům společenskovědních a humanitních oborů, zaměstnancům neziskového sektoru a ostatním čtenářům se zájmem o tzv. romskou problematiku z řad široké veřejnosti.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Knihy.ABZ.cz
Books & Books s.r.o.
Srovname.cz
Zboží.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (184.72.102...)