Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2440460 obálek a 680632 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Velký anglicko-český slovník = Large English-Czech dictionary

Autor: Josef Fronek
ISBN: 9788073354589
NKP-CNB: cnb002867382
OKCZID: 127646246

Citace (dle ČSN ISO 690):
FRONEK, Josef. Velký anglicko-český slovník =: Large English-Czech dictionary. druhé, rozšířené a doplněné vydání. Voznice: Leda, 2016. 2587 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.215.177...)