Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920505 obálek a 884738 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Česko-latinský slovník starověké i současné latinyAutor: Zdeněk Quitt, Pavel Kucharský
Rok: 2017
ISBN: 9788073354756
OKCZID: 127750805

Citace (dle ČSN ISO 690):
QUITT, Zdeněk a Pavel KUCHARSKÝ. Česko-latinský slovník starověké i současné latiny. Třetí, upravené vydání, v nakladatelství Leda vydání druhé. Praha: Leda, 2017, 972 s. ISBN 978-80-7335-475-6.

Hodnocení: 5.0 / 5 (2 hlasů)


Anotace

 

Nové, upravené vydání unikátního slovníku přináší asi 65 000 českých slov a slovních spojení a přes 160 000 latinských ekvivalentů ze všech období, včetně doby moderní. Kromě pojmů z běžného života zde uživatel nalezne nejdůležitější termíny společenskovědní, přírodovědné, lékařské a farmaceutické, dále výrazy z průmyslu, zemědělství, vojenství, sportu, ale i výpočetní techniky, a v určitém výběru i sentence, přísloví a pořekadla. Stručný přehled latinské mluvnice v přílohách slovníku, zpracovaný hlavně ve formě tabulek, a ukázky moderních latinských textů umožňují uživateli překládat české texty, jako jsou např. slavnostní listiny, proslovy, pozvánky na kongresy a sympozia, promoční oznámení, doktorské diplomy nebo odborné referáty a články, ale příp. i běžné zprávy z denního tisku. Slovník je určen nejen středoškolským a vysokoškolským studentům, ale všem zájemcům z řad široké veřejnosti. 


Dostupné zdroje

Databázeknih.cz
KNIHCENTRUM.cz
Antikvariát Avion


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)