Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1939300 obálek a 482069 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zářivá světla velkoměsta

Autor: Jay McInerney, Jiří Hrubý
ISBN: 9788073355555
OKCZID: 127970064

Citace (dle ČSN ISO 690):
MCINERNEY, Jay. Zářivá světla velkoměsta. Překlad Jiří HRUBÝ. Vydáni druhé, upravené. Voznice: Leda, 2018. 205 stran.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.81.73...)