Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323171 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nepřátelské převzetí: jak islám brání pokroku a ohrožuje společnost

Autor: Sarrazin, Thilo, Valenta, Aleš
Rok: 2019
ISBN: 9788073356019
NKP-CNB: cnb003170994
OKCZID: 128263497

Citace (dle ČSN ISO 690):
SARRAZIN, Thilo. Nepřátelské převzetí: jak islám brání pokroku a ohrožuje společnost. Překlad Aleš VALENTA. Vydání první. Voznice: Leda, 2019. 541 stran.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Thilo Sarrazin se ve všech svých dosavadních knihách zaobíral obtížemi, které plynou pro německou společnost ze soužití s muslimskou menšinou. V této publikaci učinil islám hlavním tématem, přičemž k němu přistoupil se svou obvyklou analytickou důkladností a širokým záběrem. V první kapitole předkládá obraz islámského náboženství, jak se jeví poučenému čtenáři koránu, v druhé připojuje široce založený demografický, historický a hospodářský průřez celým islámským světem. Jádro knihy spočívá v důkladné analýze sociálních a kulturních poměrů v islámských společnostech, které jsou – a to je stěžejní autorovo sdělení – zásadním způsobem předurčeny koránem, resp. jeho převládající doslovnou interpretací ze strany většiny muslimských učenců.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (3.227.0...)