Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2523052 obálek a 726141 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Odhad nezákonných finančních toků plynoucích z obchodu s drogami a jiného nadnárodního organizovaného zločinu : výzkumná zpráva Úřadu Spojených národů pro drogy a kriminalitu (UNODC)Rok: 2013
ISBN: 9788073381325
NKP-CNB: cnb002519191
OKCZID: 112794269

Citace (dle ČSN ISO 690):
Odhad nezákonných finančních toků plynoucích z obchodu s drogami a jiného nadnárodního organizovaného zločinu: výzkumná zpráva Úřadu Spojených národů pro drogy a kriminalitu (UNODC). Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 201


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.176...)