Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2650453 obálek a 799399 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zaměstnání jako faktor desistenceAutor: Jan Tomášek, Petra Faridová, Zuzana Kostelníková, Hana Přesličková, Jan Rozum, Petra Zhřívalová
ISBN: 9788073381660
OKCZID: 127809345

Citace (dle ČSN ISO 690):
TOMÁŠEK, Jan. Zaměstnání jako faktor desistence. Vydání: první. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2017, 172 s. Studie. ISBN 978-80-7338-166-0.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)