Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920505 obálek a 884738 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Evidence dat o ochranném léčené a zabezpečovací detenci v ČR (nedostatky a možná řešení)Autor: Šárka Blatníková, Petr Zeman
ISBN: 9788073381820
OKCZID: 128352307

Citace (dle ČSN ISO 690):
BLATNÍKOVÁ, Šárka. Evidence dat o ochranném léčení a zabezpečovací detenci v ČR: (nedostatky a možná řešení). Vydání: první. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2019. 115 stran. Studie.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)