Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1826353 obálek a 446538 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Intersticiální plicní procesy

ISBN: 9788073454883

Citace (dle ČSN ISO 690):
VAŠÁKOVÁ, Martina, Jaroslav POLÁK a Radoslav MATĚJ. Intersticiální plicní procesy: od etiopatogeneze přes radiologický obraz k histopatologické diagnóze. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2016, 420 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.212.93...)