Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2242831 obálek a 563875 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kardiochirurgie v instruktivních kazuistikách

Autor: Vojtěch Kurfirst
ISBN: 9788073456313
OKCZID: 128262959

Citace (dle ČSN ISO 690):
KURFIRST, Vojtěch. Kardiochirurgie v instruktivních kazuistikách. Praha: Maxdorf, [2019]. 231 stran. Jessenius.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.153.39...)
 
 
 

Seznam literatury